Australian Vietnamese Golf Association

Avga

Lại mắc họa vì  gôn

 

Một mùa thu trước mỗi trận gôn

Nhặt kiếm banh "forth" chẵng thấy buồn

Lượm kiếm banh vào nơi các hóc

Tôi chờ người hút  ... đá banh ra...

 

Tụi nó thường hay nói móc tôi

Thở dzài trong lúc thấy tôi swing

Bảo rằng: " đánh thế không mắc cỡ

Tao sợ ngày kia vỡ nợ thôi"

 

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì

Cứ lùa ẩu tả trật dzăm ly

Cho nên cười đáp:"lùa không nhắm

Vì chút không may, chẵng đến pin"

 

Đâu biết vừa swing lại ..."hỡ hàng"

Tẹc quần một lỗ, "chết tôi chưa! "

Xì lai một cái, tôi buồn lắm

Rột rạt trên cây, lá nhuộm đường.

 

Từ đấy thua rồi thua lại thua

Mà tôi còn cá đến bao giờ

Bạn gôn vẫn biết tôi muốn gỡ

Vì thế cho nên vẫn hững hờ...

 

Tôi vẫn lanh quanh cạnh cái đầm

Cái nhìn nhạt nhẽo của tụi bây

Thì thầm: "cho chết", "cho mày chết"

Vẫn dấu trong tay bóng cũa mày

 

Buồn quá Bo tôi vào hố cát

Thấy ai cũng đánh Bo  bay ra

Nhưng mình thì đánh Bo lụt mất

Lại lún thêm vào cát rất sâu

 

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

Mỗi lần xuống cát đánh sau Bo

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Lầm lỡ nên Bo lún đất rồi

 

Tôi thấy người ta cứ phớt lờ

Nhìn Bo cát lấp, thấy mà run

Gió về lạnh lẽo trong hang cát

Tụi nó trên green đứng ngóng chờ

 

Nếu biết rằng tôi sẻ phãi chồng

Trời ơi! Bạc triệu lấy dì chung?

Thiếu tiền bị đánh, đầu tôi vỡ

Gọi chiếc xe ôm phóng cái rồ....

 

Anh vẫn đánh-- cố nhiên -- nhưng rất lẹ;

 

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,

Anh vẫn đánh-- cố nhiên -- nhưng rất lẹ;

Bóng mất đi, Anh phãi kiếm quanh bề,

Chơi mất vui lúc phãi vội quay về

Golf chỉ đẹp lúc lùa vào Trong lỗ.

Golf đánh vừa xong, tiền chung không lỗ,

ăn ba nghìn... Trừ bớt... Mấy nghìn xưa...

 

 

 

Bunker

  Tren Troi may trang nhu bong

O duoi Bun-ker, mong ngoai nhu may